Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2017

14:15
Watercolor splash
14:05
Fog in the forest
Watercolor painting based on yt tutorial

July 18 2017

lust
11:17
4602 6552
Reposted fromdontbemad dontbemad viaCannonball Cannonball
lust
11:14
Wszystko, czego pragniesz jest po drugiej stronie strachu.
— George Addair
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaCannonball Cannonball
lust
11:11
– A poważnie mówiąc, w czym jesteś dobry?
– Nie ma czegoś takiego. Są rzeczy, które lubię.
— Haruki Murakami - Norwegian Wood

July 17 2017

09:16
Face Painting
It is my first digital portrait painting :)
lust
07:40
Co robić, co robić... Wieczna walka między tym co lubię i mnie interesuje a tym co robię, jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Mało tego, z tego co robię prawie nic nie mam... A ja uwielbiam tworzyć, tworzyć coś pięknego, coś z czego mam satysfakcję. Rysować, malować, fotografować, szyć, pisać, projektować. Znacznie bliżej mi do grafiki komputerowej niż do automatyki...

Jeśli ktoś potrzebuje/chce grafika do podszkolenia, kogoś z zainteresowaniami artystycznymi, wyczuciem estetyki na terenie Warszawy to proszę do mnie pisać.  
lust
07:16
I do not know what to do in my life !
Reposted byCannonball Cannonball

February 14 2017

lust
14:22
1538 08cd

June 09 2016

05:53
Mustang Fastback 1967
Copic markers, format 50 x 70, ~12h

May 25 2016

19:39

May 13 2016

19:59
fallout 4
50x35cm, maaany hours, about 20h, 5B, 8B
19:23

June 10 2015

lust
14:11
4438 7cc8
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viamyzone myzone
lust
14:08
Kobiety chcą aby to mężczyzna chciał i to pokazał.
— PokoLENIE IKEA - PIOTR C.
Reposted frompanikea panikea viaAnQ AnQ

May 25 2015

lust
21:30
lust
21:30
2424 c28a 500
Newsweek
Reposted frompiehus piehus viazapachsiana zapachsiana
lust
08:33
To, co robię, nie musi mieć sensu dla nikogo poza mną. Na tym polega piękno szaleństwa.
— Rachel Hawthorne "Blask księżyca"
Reposted fromxalchemic xalchemic viainspirations inspirations
lust
08:33
Nigdy nie wiesz kto poszerzy Twoje źrenice i nasyci barwą tęczówki.
Reposted fromxalchemic xalchemic viainspirations inspirations
lust
07:30
4816 ca6f
Reposted fromministerium ministerium viazapachsiana zapachsiana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl