Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2017

14:15
Watercolor splash
14:05
Fog in the forest
Watercolor painting based on yt tutorial

July 18 2017

lust
11:17
4602 6552
Reposted fromdontbemad dontbemad viaCannonball Cannonball
lust
11:14
Wszystko, czego pragniesz jest po drugiej stronie strachu.
— George Addair
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaCannonball Cannonball
lust
11:11
– A poważnie mówiąc, w czym jesteś dobry?
– Nie ma czegoś takiego. Są rzeczy, które lubię.
— Haruki Murakami - Norwegian Wood

July 17 2017

09:16
Face Painting
It is my first digital portrait painting :)
lust
07:40
Co robić, co robić... Wieczna walka między tym co lubię i mnie interesuje a tym co robię, jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Mało tego, z tego co robię prawie nic nie mam... A ja uwielbiam tworzyć, tworzyć coś pięknego, coś z czego mam satysfakcję. Rysować, malować, fotografować, szyć, pisać, projektować. Znacznie bliżej mi do grafiki komputerowej niż do automatyki...

Jeśli ktoś potrzebuje/chce grafika do podszkolenia, kogoś z zainteresowaniami artystycznymi, wyczuciem estetyki na terenie Warszawy to proszę do mnie pisać.  
lust
07:16
I do not know what to do in my life !
Reposted byCannonball Cannonball

July 26 2017

14:15
Watercolor splash
14:05
Fog in the forest
Watercolor painting based on yt tutorial

July 18 2017

lust
11:17
4602 6552
Reposted fromdontbemad dontbemad viaCannonball Cannonball
lust
11:14
Wszystko, czego pragniesz jest po drugiej stronie strachu.
— George Addair
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaCannonball Cannonball
lust
11:11
– A poważnie mówiąc, w czym jesteś dobry?
– Nie ma czegoś takiego. Są rzeczy, które lubię.
— Haruki Murakami - Norwegian Wood

July 17 2017

09:16
Face Painting
It is my first digital portrait painting :)
lust
07:40
Co robić, co robić... Wieczna walka między tym co lubię i mnie interesuje a tym co robię, jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Mało tego, z tego co robię prawie nic nie mam... A ja uwielbiam tworzyć, tworzyć coś pięknego, coś z czego mam satysfakcję. Rysować, malować, fotografować, szyć, pisać, projektować. Znacznie bliżej mi do grafiki komputerowej niż do automatyki...

Jeśli ktoś potrzebuje/chce grafika do podszkolenia, kogoś z zainteresowaniami artystycznymi, wyczuciem estetyki na terenie Warszawy to proszę do mnie pisać.  

July 26 2017

14:05
Fog in the forest
Watercolor painting based on yt tutorial

July 18 2017

lust
11:17
4602 6552
Reposted fromdontbemad dontbemad viaCannonball Cannonball
lust
11:14
Wszystko, czego pragniesz jest po drugiej stronie strachu.
— George Addair
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaCannonball Cannonball
lust
11:11
– A poważnie mówiąc, w czym jesteś dobry?
– Nie ma czegoś takiego. Są rzeczy, które lubię.
— Haruki Murakami - Norwegian Wood

July 17 2017

09:16
Face Painting
It is my first digital portrait painting :)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl