Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2017

14:26

August 28 2017

lust
08:13
Skąd będziemy wiedzieć, jeśli nie spróbujemy ?
— Yellowcard
lust
08:11
Jeśli myślisz, że jesteś za stara by coś zrobić to pomyśl wtedy, że już młodsza nie będziesz.
Reposted bySenyiaowieczkapikkumyyinspirationspersona-non-gratanysquigdziejestolapiehuskotficalovesweetsxwyczesanagitaraxdziwnerzeczygabryniameretrixKahluaparszywekopenyoureyesxmikajaCannonballkapellagraywallloveproofwarkoczBloodEveKejstyna
lust
07:45
Jeśli się uda to niebawem zmienię swoje życie i jestem tym naprawdę podekscytowana. 
Jeśli się uda to czekają mnie zupełnie mi nie znane zadania. Jeśli się uda to jest szansa, że będę robić coś co mogę lubić. 
Jeśli się uda to przede wszystkim będę mogła tworzyć.
Przy tej ekscytacji jestem również przerażona tym nieznanym choć intrygującym mnie rejonem. Może w końcu przestanę płynąć z prądem i wyjdę na brzeg by zbudować tam kawałek swojego życia. 
Reposted byinspirationsfemme-fatal

July 26 2017

14:15
Watercolor splash

September 20 2017

14:26

August 28 2017

lust
08:13
Skąd będziemy wiedzieć, jeśli nie spróbujemy ?
— Yellowcard
lust
08:11
Jeśli myślisz, że jesteś za stara by coś zrobić to pomyśl wtedy, że już młodsza nie będziesz.
Reposted bySenyiaowieczkapikkumyyinspirationspersona-non-gratanysquigdziejestolapiehuskotficalovesweetsxwyczesanagitaraxdziwnerzeczygabryniameretrixKahluaparszywekopenyoureyesxmikajaCannonballkapellagraywallloveproofwarkoczBloodEveKejstyna
lust
07:45
Jeśli się uda to niebawem zmienię swoje życie i jestem tym naprawdę podekscytowana. 
Jeśli się uda to czekają mnie zupełnie mi nie znane zadania. Jeśli się uda to jest szansa, że będę robić coś co mogę lubić. 
Jeśli się uda to przede wszystkim będę mogła tworzyć.
Przy tej ekscytacji jestem również przerażona tym nieznanym choć intrygującym mnie rejonem. Może w końcu przestanę płynąć z prądem i wyjdę na brzeg by zbudować tam kawałek swojego życia. 
Reposted byinspirationsfemme-fatal

September 20 2017

14:25

August 28 2017

lust
08:13
Skąd będziemy wiedzieć, jeśli nie spróbujemy ?
— Yellowcard
lust
08:11
Jeśli myślisz, że jesteś za stara by coś zrobić to pomyśl wtedy, że już młodsza nie będziesz.
Reposted bySenyiaowieczkapikkumyyinspirationspersona-non-gratanysquigdziejestolapiehuskotficalovesweetsxwyczesanagitaraxdziwnerzeczygabryniameretrixKahluaparszywekopenyoureyesxmikajaCannonballkapellagraywallloveproofwarkoczBloodEveKejstyna

September 20 2017

14:25

August 28 2017

lust
08:13
Skąd będziemy wiedzieć, jeśli nie spróbujemy ?
— Yellowcard

September 20 2017

14:25
14:25
14:25
14:25
14:25
14:25
IMG_20170809_190155_206
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl